انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران

 

انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران با همكارى خانه هنرمندان و گروه تاتر( تش ) و گروه تلاش گران يارى همدل ( شبكه يارى كودكان كار ) برگزار مي كند : كارگاه هاي يك روزه با عنوان "زير گنبد كبود" در گالرى زمستان خانه هنرمندان با مشاركت گروه هاي مجسمه سازى وهنرهاى نمايشى اجرا خواهد شد، در هر روز تعداد ١٥ كودك كار بين سنين ٨ تا ١٠ سال ضمن ورود به دنياى قصه ، تجربه هايى از ساخت را با مجسمه سازان و اجراى نمايشى با دست سازهاى خود راخواهند داشت. اهداف :كودكان همان اندازه كه به تامين مالى نياز…
هنرمندان عزیز می توانند فایلهای زیر را دانلود نمایند
کمیته های انجمن :
صفحه1 از6