اساسنامه انجمن فرهنگی هنری "هنرمندان مجسمه ساز ایران"

اساسنامه انجمن فرهنگی هنری "هنرمندان مجسمه ساز ایران"

 

   با نام خداوند متعال به انگیزه ارتقا سطح دانش و اعتلای هنر اصیل ایرانی و اسلامی و بالا بردن سطح آگاهی ها و بينش هنری اعضا و تقويت روح بررسی و خلاقيت هنرمندان مجسمه ساز، براساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و بالترام به رعايت مقرارات موضوعه کشوری و ضوابط فرهنگی حاکم بر تاسیس موسسات و مراکز فرهنگی هنری و طبق مشخصات و شرایط پیش بینی شده در این اساسنامه موسسه فرهنگی هنری تشکیل می شود.

 

فصل اول- کلیات و اهداف

ماده 1- نام: انجمن فرهنگی هنری هنرمندان مجسمه ساز ایران می باشد که در این اساسنامه ذیلا ً انجمن نامیده می شود.

 

ماده 2- اهداف و موضوع فعالیت انجمن بشرح زیر است:

1- ارتقا سطح کیفی و کمی آگاهی ها و دانش و بینش اعضا در اثر مجسمه سازی.

2- فراهم آوردن وسائل مشارکت همه جانبه و تجمع هنرمندان مجسمه ساز بمنظور اعتلا و گسترش هنر مجسمه سازی بعنوان یک نهاد فرهنگی هنری در جامعه مدنی ایران و همچنین فراهم آوردن فرصتهای مناسب جهت رشد خلاقیت مجسمه سازان کشور.

3- شناسایی و شناخت استعدادهای درخشان در زمینه های مختلف هنرمجسمه سازی و ایجاد جاذبه تحقیق و تفحص بمنظور شکوفایی روحیه ابتکار و تتبع.

4 - اقدام به تشکیل گردهمایی ها و جلسات و جشنواره های هنری بمنظور بحث و گفتگو و تبادل نظر و شناخت و شناسایی و معرفی آثار هنرمندان مجسمه ساز و تجلیل از خادمین و خلق کنندگان این قبیل آثار.

5- تشویق و ترغیب اعضا در جهت ایفای نقش اساسی در جریان مجسمه سازی کشور و مشارکت فعال در زمینه حل مسائل اساسی مجسمه سازی و ارائه مشاوره های لازم به مراجع دولتی و خصوصی و برقراری ارتباطی مستقل و هماهنگی با آنها در خصوص رشد و توسعه هنر مجسمه سازی.

6 - کوشش برای ایجاد امکانات آموزشی در جهت ارتقا سطح آگاهی هنری و فنی اعضا و تقویت روح بررسی و خلاقیت در زمینه مجسمه سازی.

 

 

 

 

 

 

 

7 - اقدام به تشکیل دوره های کوتاه مدت آزاد هنری در زمینه هنر مجسمه سازی در ابعاد گوناگون.

8 - برگزاری مسابقات هنری در ارتباط با هنرمجسمه سازی و اقدام به تشکیل نمایشگاه از آثار هنرمندان ، تهیه، گردآوری، چاپ ، نگارش کتاب، جزوه و مقاله در زمینه هنر مجسمه سازی با اخذ مجوز لازم.

9 - دفاع از حقوق قانونی فرهنگی و هنری اعضا در راستای ضوابط و مقررات مربوط.

10- فراهم آوردن امکانات رفاهی برای اعضا ، پژوهش و مطالعه پیرامون معضلات و تهیه و تدوین طرحها و برنامه های فرهنگی هنری و ارائه پیشنهادات سازنده و عملی به دست اندرکاران امور هنری .

- حمایت از حرکتهای بالنده ونوآور ارزشمند مجسمه سازی امروز ایران و برقراری تبادل و گفتگو میان مجسمه سازان ایران و جهان و همچنین ایجاد ارتباط با انجمنهای مشابه و مجامع فرهنگی هنری در داخل و خارج از کشور.

 

ماده3- نوع انجمن که با اهداف فرهنگی و با مقاصد غیر تجاری تشکیل گردیده غیر صنفی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که بنا بتصویب مجمع موسس و پس از صدور مجوز تشکیل و از تاریخ ثبت رسمت یافته و دارای شخصیت حقوقی است.

 

ماده 4- مدت انجمن از تاریخ تشکیل و رسمیت آن نامحدود است.

 

ماده 5- تابعیت انجمن جمهوری اسلامی است.

 

ماده6- مرکز اصلی و نشانی انجمن: تهران- خیابان طالقانی- بهار شمالی- نبش خیابان کارگر- ساختمان 203- طبقه چهارم- شماره 15 می باشد.

انجمن می تواند با تصویب هیات مدیره در شهرستانها نیز شعب داشته باشد.

تبصره- هر گونه تغییر مرکز اصلی و نشانی انجمن و نیز ایجاد شعبه یا نمایندگی و یا تعطیل آنها با اطلاع قبلی و تایید دبیر خانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بلامانع است.

ماده 7- به منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیتهای فرهنگی هنری پیش بینی شده در اساسنامه انجمن می تواند با رعایت مقررات مربوط نسبت به تهیه و تامین هزینه های انجمن و بالا بردن سطح کارآیی و توانایی های خود با اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت و سرمایه گذاری نموده و به انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز مبادرت کند.

 

ماده8- کلیه فعالیتها و اقدامات انجمن بایستی در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای  عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه های فرهنگی وهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام پذیرد.

 

ماده 9- هر گونه تغییر در موضوع فعالیت و اهداف انجمن بایستی قبل از ثبت تغییرات با اطلاع و تایید دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام پذیرد.

 

 

 

ماده 10- انجمن می تواند با رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر تشکیل موسسات،مراکز و انجمنهای فرهنگی هنری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با شرایط و ضوابط زیر نسبت به پذیرش عضو جدید اقدام نماید.

الف- شرایط عضویت افراد در انجمن بشرح زیر می باشد:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
 • داشتن حداقل 20 سال سن.
 • قبول تعهد به اجرای مقررات این اساسنامه.
 • پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده بطور مرتب.
 • نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
 • تکمیل فرم تقاضای عضویت در انجمن.

ب- ضوابط عضویت در انجمن بشرح زیر می باشد:

 • دارندگان مدرک لیسانس یا بالاتر در رشته مجسمه سازی.
 • دارندگان مدرک لیسانس یا بالاتر در رشته های هنری با ارائه 3 اثر هنری(مجسمه).
 • مدرسین مجسمه سازی دانشگاهها و اساتید مجسمه سازی دارای اشتهار در سطح مجسمه سازی کشور.
 • دانشجویان سال آخر رشته مجسمه سازی و دارندگان دیپلم مجسمه سازی با ارائه 3 اثر هنری(مجسمه).
 • هر فرد با برگزاری یک نمایشگاه در زمینه مجسمه سازی با ارائه 5 اثر هنری (مجسمه سازی) یا دو مورد پذیرش در بی ینالهای مجسمه سازی.

تبصره1- ارزیابی آثار هنری وپذیرش اعضا طبق شرایط و ضوابط فوق الذکر بعهده هیات مدیره انجمن خواهد بود.

تبصره 2- صلاحیت اعضای جدید انجمن بایستی به تایید دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی برسد.

 

ماده 11- شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضا بشرح زیر می باشد:

 • آرا صادره از مراجع قضایی درباره محرومیت عضو از حقوق اجتماعی.
 • عدم پرداخت حق عضویت.
 • عدم رعایت مفاد اساسنامه.

تبصره1- هر یک از اعضا که شرایط عضویت در انجمن را از دست بدهند از عضویت انجمن مستعفی شناخته می شوند ولیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی می باشند.

تبصره2- در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی متقاضی عضویت یا عضو خود موظف به ابراز و اطلاع به انجمن می باشد.

 

ماده 12- سرمایه و دارایی انجمن به شرح زیر می باشد:

 • مبلغ ده میلیون ریال که بدو تاسیس انجمن از سوی موسسان پرداخته شده است.
 • وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول که از سوی موسسان و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به انجمن واگذار شده یا بشود.
 • هدایا و کمکهای بلاعوض که از طرف سازمانهای دولتی و بخش خصوصی در اختیار انجمن قرار گیرد.

 

 • مبلغ ورودیه و حق عضویت اعضای جدید که با تصویب موسسان (مجمع عمومی) میزان و چگونگی دریافت آن تعیین خواهد شد.
 • درآمدهای حاصل از فعالیتهای انجمن با توجه به اهداف فرهنگی هنری و غیر انتفاعی انجمن.

 

ماده 13- کلیه اعضای انجمن موظفند هر ساله حق عضویت خود را به انجمن پرداخت و رسید دریافت نمایند.

تبصره- هیات مدیره انجمن نمی تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه مصرف نماید.

ماده14- چنانچه هر یک از اعضا در مدت 1 سال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید از طرف هیات مدیره به آنان کتباً اخطار می شود در صورتیکه حداکثر ظرف سه ماه پس از اخطار عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضویت ننماید از عضویت در انجمن اخراج و قبول مجدد عضویت وی مستلزم تقاضای مجدد عضو می باشد.

 

ماده 15- هرگاه انجام و اجرای برنامه ها و فعالیتهای انجمن با وظایف و اختیارات برخی از سازمانها و موسسات دولتی و وزارتخانه ها و نهادهای انقلابی ارتباط داشته باشند، قبل از انجام و اجرای آن نسبت به کسب مجوز از سازمان، موسسه، وزارتخانه و یا نهاد ذیربط اقدام خواهد شد.

 

فصل دوم- ارکان انجمن

ماده 16- انجمن حاوی ارکان زیر است:

 • موسسان اولیه (مجامع عمومی).
 • هیات مدیره.
 • مدیر مسئول.
 • دبیر انجمن.
 • بازرس یا بازرسان.

 

ماده 17- انجمـن با تصمیم و تصـویب موسسان که اسـامی و مشـخصات آنان در ذیل اساسنامه درج گردیده و آن را امضا کرده اند، تاسیس گردیده و موسسان اولیه و کسانیکه بعداً بر اساس ضوابط قانونی و مقررات اساسنامه به عضویت انجمن پذیرفته شوند، مجمع عمومی انجمن را تشکیل می دهند.

 

ماده 18- وظایف موسسان به شرح زیر است:

الف- تصویب اساسنامه.

ب- انتخاب اولین ارکان اصلی انجمن.

 

ماده 19- موسسان پس از برگزاری اولین مجمع موسس و تصویب اساسنامه و انتخاب اولین ارکان اصلی به عنوان موسس، وظیفه و مسئولیتی نداشته و اختیارات آنان عیناً به مجمع عمومی منتقل می شود و از آن پس  مجمع عمومی به عنوان عالی ترین رکن تصمیم گیری مسئول خط مشی و سیاستهای کلی انجمن بوده و به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده20- مجامع عمومی انجمن به دعوت رئیس هیات مدیره و در غیاب وی به دعوت نایب رئیس هیات مدیره تشکیل خواهد شد.در صورت استنکاف افراد مذکور از دعوت، بازرس یا بازرسان می تواند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید، همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعوت مجامع عمومی یک سوم از اعضامی توانند نسبت به دعوت مجامع عمومی اقدام نمایند.

 

ماده 21- دعوت مجامع عمومی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و ارسال دعوتنامه برای اعضای انجمن صورت می گیرد. فاصله آگهی و ارسال دعوتنامه ها و تشکیل مجامع عمومی نباید کمتر از 15 روز و بیش از 30 روز باشد. در دعوتنامه ها باید دستور جلسه و محل و روز و ساعت تشکیل مجمع قید گردد.

ترتیب تشکیل و اداره مجامع

ماده 22- برای اداره جلسات مجامع عمومی بدواً رئیس هیات مدیره و در غیاب وی نائب رئیس هیات مدیره رسمیت جلسه را اعلام و سپس از بین اعضا حاضر در جلسه هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس، دو نفر ناظر و یک نفر منشی انتخاب        می گردد. در جلسات مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده فقط موضوعهایی که در دستور جلسه قید شده باشد مطرح خواهد شد.

ماده 23- در مجامع عمومی هر عضو دارای یک رای خواهد بود.

 

ماده24- از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تنظیم و به امضای هیات رئیسه مجمع خواهد رسید و کلیه صورتجلسات لیست اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخابات، فسخ اساسنامه، تصویبی و تایید و صحت انتخابات باید به امضای هیات رئیسه مجمع برسد.

ماده 25- هرگاه در مجامع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد هیات رئیسه  مجمع با تصویب اعضا می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد تعیین نماید. تجدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان نصاب قبلی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 26- مجمع عمومی عادی سالانه یکبار ظرف چهار ماه بعد از پایان سال مالی انجمن تشکیل می گردد. لکن مجمع عمومی( بطور فوق العاده) هر گاه ضرورت پیدا کند قابل تشکیل است.

 

ماده 27- جلسات مجمع عمومی عادی با حضور لااقل نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و در صورتیکه این حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم بفاصله 15 روز بعد از تاریخ جلسه اول طبق ماده 21،  تجدید دعوت بعمل خواهد آمد و در این صورت با حضور یک سوم اعضا رسمیت می یابد.

تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است و در صورت تساوی آرا، طرفی که رئیس مجمع موافقت خود را با آن اعلام کند معتبر است.

 

ماده 28- جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد. هرگاه در جلسه اول نصاب لازم حاصل نشود، جلسه بعد حداکثر 15 روز از تاریخ جلسه اول بر طبق ماده 21 اساسنامه دعوت خواهد شد و این جلسه با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت.

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده 29- تصمیمات متخذه در مجامع انجمن برای تمام اعضای انجمن اعم از حاضر و غایب معتبر و لازم الاتباع خواهد بود.

 

ماده 30- اخذ رای در مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن و مواردی که در مجمع نسبت به آنها اخذ تصمیم بعمل آید.

 

وظایف و اختیارات مجامع عمومی

ماده 31- وظایف مجامع عمومی عادی اعم اینکه سالانه عادی یا عادی ولی بطور فوق العاده تشکیل شود، غیر از موارد دیگری که در این اساسنامه ذکر شده است به شرح زیر است:

 • بررسی تصویب گزارش و صورتحساب درآمد و هـزینه و ترازنامه سالانه انجمـن که از طرف هیات مدیره تسلیم می شود، پس از استماع گزارش بازرس قانونی یا بازرسان انجمن.
 • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان و عزل آنان و در صورت لزوم تعیین حق الزحمه آنان.
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های مربوطه به انجمن.
 • تعیین خط مشی و تصویب بودجه انجمن.

 

 

 

 

 

 

 • شور اخذ تصمیم در مورد کلیه مسائلی که در دستور جلسه مجمع قرار دارد، مشروط به انکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

 

ماده 32- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:

 • هر گونه تغییر و اصلاح اساسنامه به پیشنهاد هیات مدیره با رعایت مقررات مربوطه و اطلاع و تایید قبلی دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
 • تعیین و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء.
 • تصویب در مورد همکاری و یا ائتلاف با سایر تشکلهای فرهنگی و هنری و یا پایان دادن به همکاری با آنها.
 • تعیین محل مرکزاصلی انجمن وتصویب تغییر آن و یا تفویض اختیار به هیات مدیره در این زمینه.
 • انحلال انجمن و انتخاب اعضای هیات تصفیه.

 

ماده 33- هیات مدیره انجمن که مسئول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء می باشد، متشکل از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشند که برای مدت دو سال از بین اعضای انجمن انتخاب می گردد و انتخاب مجدد آنها نیز بلامانع است.

تبصره- تا تعیین هیات مدیره جدید کلیه مسئولیتها بر عهده هیات مدیره قبلی خواهد بود.

 

ماده 34- هیات مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را بسمت خزانه دار انتخاب خواهد نمود. همچنین هیات مدیره یک نفر را به عنوان مدیر مسئول و یک نفر را به عنوان دبیر انجمن از بین اعضای هیات مدیره یا سایر اعضای انجمن انتخاب می کند.

تبصره- وظایف و اختیارات دبیر و مدیر مسئول انجمن توسط هیات مدیره تعیین خواهد شد.

 

ماده 35- هیات مدیره حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور دو ثلث اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رئیس جلسه یک رای اضافه خواهد داشت.

تبصره- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره گردد، موجب استعفاء از سمت عضویت در هیات مدیره خواهد شد و عضو یا اعضای علی البدل که به ترتیب بیشترین آرا را در مجمع عمومی کسب نموده اند، جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد.

 

ماده 36- کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضای مدیر مسئول انجمن معتبر بوده و کلیه اسناد مالی و قراددادهای تعهدآور و اوراق رسمی و بهادار از قبیل چک، سفته و نظایر آن با دو امضاء از سه امضای مشترک رئیس هیات مدیره،

 

 

 

 

مدیرمسئول و خزانه دارو مهر انجمن صادر خواهد شد و امضای نامبردگان به عنوان امضاهای مجاز معرفی خواهد شد.

 

ماده 37- هیات مدیره انجمن مکلف است دست کم سه ماه قبل از پایان دوره مدیریت خود، مجمع عمومی را برای تجدید انتخاب، دعوت نماید.

 

ماده 38- هیات مدیره انجمن برای اداره امور انجمن دارای کلیه اختیارات در حدود مقررات این اساسنامه و مصوبات مجامع می باشد و به ویژه عهده دار وظایف زیر است:

 • اجرای مصوبات مجامع عمومی.
 • حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء.
 • افتتاح یا بستن حساب در بانکها و واریز وجوه انجمن به حسابهای بانکی و استفاده از آنها.
 • خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول با توجه به اهداف و مقاصد غیر تجاری انجمن.
 • حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان و حق انتخاب مشاوره حقوقی.
 • استخدام و عزل و نصب کارمندان اداری.
 • دعوت بموقع مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
 • تهیه گزارش عملکرد و ترازنامه و حساب درآمدو هزینه سالانه و تقدیم آن به مجمع عمومی عادی سالانه.
 • تنظیم بودجه انجمن و تهیه دفاتر حسابداری انجمن.
 • اعلام آمادگی به بازرس یا بازرسان حداقل دوماه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی و بررسی حسابهای انجمن به منظور تهیه و تسلیم گزارش بارزس یا بازرسان به مجمع مزبور. هیات مدیره موظف است که کلیه اسناد و مدارک و دفاتر و اطلاعات مورد لزوم جهت رسیدگی را در اختیار بازرس انجمن قرار دهد.
 • پیشنهاد هر گونه تغییر در اساسنامه انجمن به مجمع عمومی فوق العاده.
 • انتشار تالیفات هنری یا نشریات، خصوصاً اخذ مجوز انتشارات یک مجله هنری به نام انجمن.
 • تشکیل دبیرخانه و تصویب آیین نامه مربوط به اداره انجمن.
 • پذیرش اعضای جدید و رسیدگی به تعلیق و سلب عضویت اعضاء.
 • تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء.
 • تهیه و صدور کارت عضویت برای اعضا با امضای رئیس هیات مدیره و مهر انجمن.

 

ماده 39- هیات مدیره می تواند برای انجام امور انجمن کمیته های ویژهای را تشکیل داده و اعضای کمیته را از بین اعضای انجمن به تعداد مناسب انتخاب کند تا بر اساس آیین نامه مربوطه که در هر زمینه تهیه و تصویب خواهد نمود، وظایف محوله را انجام دهند.

 

 

 

 

سرپرستی انجام وظایف کمیته ها با هیات مدیره بوده و برای این منظور در هر کمیته یک نفر از اعضای هیات مدیره بعنوان عضو رابط حضور می یابد. کمیته های ویژه مورد بحث عبارتند از:

 

 • کمیته پذیرش اعضاء.
 • کمیته روابط عمومی و برگزاری نمایشگاهها.
 • کمیته آموزشی.
 • کمیته انتشارات.
 • کمیته کارشناسی هنری.
 • کمیته رفاهی.
 • کمیته رسیدگی به شکایات و حل اختلافات.

تبصره- هیات مدیره می تواند حسب نیاز به تشکیل کمیته های دیگر اقدام نماید، لیکن در هر حال اجرای تصمیمهای کمیته های یاد شده با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات قانونی حسب مورد موکول به تصویب آنها از سوی مجامع عمومی یا هیات مدیره انجمن خواهد بود.

 

بازرسان

ماده 40- در مجمع عمومی عادی در اجلاس سالانه خود یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است. وظایف و اختیارات بازرسان عبارتند از:

 • بازرس انجمن موظف است که حسابها و ترازنامه هاو صورتحساب درآمد و هزینه انجمن را مورد رسیدگی قرار داده و گزارش رسیدگی خود را حداقل 15 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیات مدیره قرار دهد تا پیوسته ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزینه انجمن و گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی تسلیم و برای اعضای انجمن نیز ارسال نماید.
 • بازرس بدون اینکه حق دخالت مستقیم در امور اجرایی داشته باشد، اختیار دارد هر زمان که مقتضی بداند اسناد و مدارک و دفاتر انجمن را مورد رسیدگی قرارداده و هیات مدیره انجمن نیز موظف است همه گونه همکاریهای لازم در این زمینه با وی بعمل آورد.
 • بازرس برحسب تمایل خود می تواند هر زمان در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 41- هر گونه تغییر در ارکان اصلی موسسان، هیات مدیره، مدیر مسئول و دبیر انجمن بایستی قبل از ثبت تغییرات با اطلاع و تایید دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام پذیرد.

 

فصل سوم- مقررات عمومی، مالی، انحلال و تصفیه

ماده42- اعضای هیات مدیره و بازرسان علاوه بر شرایط پیش بینی شده در ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بایستی واجد شرایط زیر باشد:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
 • داشتن حداقل 30 سال تمام سن.
 • نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.
 • مشهور به حسن شهرت و امانت داری.
 • حداقل 10 سال سابقه کار مجسمه سازی.
 • عضو انجمن.

 

تبصره- بازرس می تواند عضو یا غیر عضو انجمن باشد.

ماده 43- کلیه اموالی که به انجمن تعلق گرفته و یا بعداً به دارایی آن افزوده شود، جزو اموال انجمن و شخصیت حقوقی بوده و اعضای انجمن و همچنین اعضایی که بهرترتیب از عضویت انجمن خارج شوند یا فوت کنند، خود یا قائم مقام قانونی آنان هیچگونه حقی نسبت به داراییهای انجمن ندارند.

 

ماده 44- در صورتیکه تصمیم به انحلال انجمن گرفته شود یا به عللی انجمن منحل گردد مجمع عمومی فوق العاده هیاتی جهت تصویه امور انجمن انتخاب خواهد کرد. هیات تصفیه موظف است به حساب مطالبات و دیون و کلیه اموال انجمن رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها اقدام و گزارش نهایی را به مجمع تسلیم نماید و مجمع عمومی درباره باقیمانده اموال اخذ تصمیم نموده و داراییهای انجمن اعم از نقد و غیر نقد و منقول و غیر منقول پس از تصفیه بدهی ها و مطالبات انجمن به یکی از موسسات مشابه هنری یا موسسات آموزشی هنری یا خیریه های ایرانی واگذار خواهد گردید.

 

ماده 45- سال مالی انجمن از اول فروردین ماه هر سال اغاز و در اسفندماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول که از تاریخ تاسیس شروع و به پایان سال ختم می شود.

 

ماده46- هرگونه تغییری در این اساسنامه باید با رعایت ماده 32 اساسنامه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجمن برسد.