«سکنا گرفتن در وضعیت امور» توسط کیوریتورهای جهانی بررسی می‌شود

سومین نشست همایش بین المللی هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران با عنوان «سکنا گرفتن در وضعیت امور» برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست همایش بین المللی هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران با عنوان «سکنا گرفتن در وضعیت امور» جمعه ۵ خردادماه ساعت ۱۵ تا ۱۸ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.

این نشست شیوه هایی را کاوش می کند که طی آن تلاش افراد در ارتباط با ساختارهای سازمان یافته چه به صورت خودگردان و چه در نهادهای عمومی به شکل گیری وضعیت ها منجر می شوند. سخنرانان که هر یک مسئولیت ها و تجاربی در حوزه کیوریتوری دارند، در قالب گفتگو و با ارائه تجاربی از پروژه های بلندمدت گرفته تا پژوهش هنرمندانه، اشکال متفاوت امر عمومی و وضعیت ها را بررسی می کنند و توانایی های حوزه کیوریتوریال را ورای برپایی نمایشگاه بررسی خواهند کرد.

در این نشست ویویانا چچیا کیویتور بخش عمومی در مرکز هنر معاصرگلاسگو، کرولینا ریتو سرپرست برنامه های عمومی و پژوهشی در مرکز ناتینگهام معاصر، میکا سولا کیوریتور و مدیر مرکز سلِیم (هلسینکی) و  فرشته موسوی مدیر هنری و کیوریتور مستقل به سخنرانی می پردازند.

خبرگزاری مهر:لینک خبر

http://ptlab.khabarfarsi.com/alert/link?lid=ii3/1SYjOSPxXuQ%2Byd6uSZ3nQ1%2B250xCqKhNV5R9nCFSvwvf/QJC9fGSseETIksxs8uWa58j16w91YhNIh9YoaUrH8/ZUprRrxFj/g0nLEKv7WqEc/Q5Eg13VR5fpei2ZNO6kvsq0GJd0uFLkmhJDOF6apzBNpxm%2BOdsSXpRIEE1cbjCBj9ymqsA5fdChHdp7MkK5VK9PlEqqMqrgAipoSEi1/dOTlo1pPpECD1mEHKuGdrixX55HivCANTWu0N3/OmhYNufD4L7hQZArOAVIbT7yrE7pt%2BxasrAEe0hLscZsKr44Nw1jpAHQ6T7EA6nx%2BhmY/dQG5meAXOA5dpOeUe/onLdNXeWlrHNnRNVIy9yHQp%2BGzVomkKcs1PhVReFJoLxtLfWDspKwNMkQXQD7zKAwbqUBhzeCYdaI1Bm3iu3LSqBOw9tOGaOFzBcnxbB4xI6MabtPM26uKIazTvhZZw04KYeo8Lc1VVZOSdQrp2qWnc2nSYbeB3VpIv7FAhVuApKZXxebxI/LxEnyo1kqSjHPgAiWPnXVvVLYQOWV6lqXTT8mFGDnur4FbPlAg0Npw%3D%3D