گزارش اقدامات و عملکرد انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران ( هیات مدیره دوره ی دهم)

گزارش اقدامات و عملکرد  انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران (هیات مدیره دوره دهم) زمستان 95 – بهار 96
ضمن قدردانی از زحمات و تلاش بیدریغ هیات مدیره دوره ی  نهم در جهت اعتلای آرمانهای انجمن و فراهم آوردن زیرساختها
 هيات مديره دوره دهم انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران با رویکرد :
-    استفاده حد اكثري از پتانسيل هاي بالفعل و بالقوه اعضاي انجمن
-     تثبيت جايگاه انجمن بعنوان نهاد مرجع در حوزه تصميم گيري و سياست  گذاري فعاليت هاي  مجسمه سازي در کشور  
-     ايجاد ارتباطات  گسترده با نهاد هاي مرتبط ( سازمان ها ، ارگان ها ، دانشگاه ها  ، گالري ها ، بخش خصوصي ، شهرداري ها  و... ) شروع به کار نمود.
در این راستا پس از ثبت قانونی اعضای جدید هیات مدیره ، بازرس و مدیر مسئول؛ موارد ذیل جزو عملکرد های شش  ماهه دوم سال اول فعالیت هیات مدیره دوره دهم می باشد .
-    معرفی دبیر و تشکیل شورای سیاست گذاری بینال هفتم مجسمه سازی تهران ، مذاکره و عقد قرار داد و تفاهم نامه با مرکز هنر های تجسمی و موزه معاصر تهران، برگزاری جلسات فشرده با اعضای شورای سیاست گذاری و مسئولین ارشاد و  انتشار فراخوان هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران
-    برگزاری جلسات مشترک با انجمن های گرافیک ، نقاشی ، عکاسان ، تصویر گری و سفال و سرامیک، جهت تدوین و برنامه ریزی اقدامات مشترک
-    رایزنی با ارگان های مربوطه جهت حل مشکل بیمه اعضای انجمن
-    برگزاری جلسات کمیته های ، انتشارات ، کارشناسی ، پذیرش ، نمایشگاهی و اصلاح آیین نامه و برنامه ریزی رویدادهای آتی
-    تشکیل کمیته دانشجویی ، جهت استفاده از پتانسیل های دانشجویان در رویداد های اجرایی انجمن و مشارکت در فعالیت های انجمن
-    انتشار شماره سوم ، دوره جدید نشریه مجسمه در76 صفحه و تیراژ 1200 جلد
-    انتشار فراخوان و برگزاری نمایشگاه مشترک دانشجویان رشته مجسمه سازی دانشگاه های تهران ،هنر تهران و هنر نیشابور در خانه هنرمندان ایران
-    انتشار فراخوان و برگزاری نمایشگاه و مسابقه المان های شهری قرآن و عترت با همکاری اداره کل ارشاد استان تهران و معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد ، برج میلاد تهران
-    انتشار فراخوان و برگزاری دومین رویداد درختستان با همکاری سازمان زیبا سازی شهر تهران
-    بررسی فرایند اصلاح اساسنامه در کمیته حقوقی ، جهت ارایه در شورای مشورتی و مجمع
-    رایزنی با ارگان های مربوطه جهت عقد تفاهم نامه در خصوص اعتبار بخشی به کارت عضویت و همچنین اصلاح فرمت کارت جهت کاهش هزینه های صدور
-    راه اندازی سایت اطلاع رسانی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران ، ارایه اخبار ، رویداد ها و معرفی اعضا و نمایش آثار