کیوریتوری به شکل معاصر فراتر از برگزاری نمایشگاه است

سومین نشست همایش بین الملی هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران با عنوان «سکنا گرفتن در وضعیت امور» عصر جمعه پنجم خرداد ماه در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هلیا دارابی دبیر همایش هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران در این نشست گفت: این نشست به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه امر کیوریتوریال به تولید و تغییر وضعیت ها منجر می شود. هنر معاصر روز به روز به سمت تجاری شدن پیش می رود و در این شرایط اهمیت دارد که مسایل از زاویه دیگری نیز طرح شود.

فرشته موسوی مدیر هنری و کیوریتور مستقل ام-ا-پی لندن در این نشست گفت: ایده سکنا گرفتن در فضا از ملزومات فعالیت کیوریتوریال است و ضرورت دارد به این نکات توجه شود که چگونه سکنا گرفتن در وضعیت امور ما را از گرفتار شدن در پیچیدگی های آن نجات می دهد و مقاومت در برابر چارچوب های موجود را چگونه می توان به عنوان حرکتی خلاقانه استفاده کرد.

موسوی ادامه داد: در این مبحث سه پیش فرض به تعلیق در آوردن، سکنا گرفتن در وضعیت امور و مقاومت مطرح می شود. در به تعلیق درآوردن، تمایز کیوریتور محدود به برگزاری نمایشگاه و کیوریتوریال پرسشگر و منتقد مطرح است. در مورد سکنا گرفتن در وضعیت امور، ترکیبی از فضاهای موسسه ای یا خودجوش  و ترکیب فضا-زمانی، امکاناتی را برای رویارویی افراد، مفاهیم و دانش ها کنار یکدیگر فراهم می کند.

وی ادامه داد: برخورد مقاومتی نیز از سویی گذشته های تهدید شده را بررسی می کند و همچنین مقاومت در برابر آنچه را در حال وجود دارد، مطرح می کند. کنش سکنا گرفتن با رفتار مقاومتی به تولید دانش کمک می کند و فعالیت کیوریتوریال با آرشیو و منابع گذشته، پدیدار کردن چیزی است که از چشم تاریخ پنهان مانده است و فرمی از تاریخ را در درون خود دارد.

ویویانا چچیا کیوریتور از بخش عمومی مرکز هنر معاصر گلاسکو در این نشست با بیان تجربه کیوریتوری در مرکز هنر معاصر گلاسکو گفت: کیوریتوری به شکل معاصر و روش های آموزش آن فراتر از ساختار موجود و برگزاری نمایشگاه قرار می گیرد. در مرکز هنر معاصر گلاسکو به طور نمونه مسائل اجتماعی و زیست محیطی که می توانست جذاب باشد بررسی شد و بررسی بلندمدت این مفاهیم مورد نظر قرار گرفت و به عنوان یک مطالبه مطرح شد.

کرولینا ریتو سرپرست برنامه های عمومی و پژوهشی ناتینگهام معاصر در ادامه نشست بیان کرد: ناتینگهام معاصر یک مرکز بین المللی است که فعالیت محلی نیز دارد و انجام تحقیقات مهمترین بخش فعالیت مرکز است. کیوریتور فراتر از برگزاری نمایشگاه، می تواند فعالیت هایی مانند نشر، تمرکز بر پروسه و فرایند به جای نتیجه را دنبال کند و امر کیوریتوری فضای فعالیت عملیاتی و تحقیقاتی را کنار هم فراهم می کند و فعالیت ناتینگهام معاصر تمرکز بر تحقیقات عملگرایانه است.

میکا سولا کیوریتور و مدیر سلیم هلسینکی نیز به بیان تجربه های خود در کیوریتوری پرداخت و گفت: ما در پروژه های خود به برگزاری نمایشگاه، چاپ و نشر، نشر آنلاین، معماری و طراحی شهری می پردازیم و به شکل عملی تحقیق و پرسش می کنیم.

لینک خبر:

http://www.mehrnews.com/news/3989460