اطلاعیه شماره 5 صندوق اعتباری هنر؛ مدت زمان ثبت نام بیمه تکمیلی صندوق تمدید نخواهد شد

مدت زمان ثبت نام بیمه تکمیلی اعضای صندوق اعتباری هنر به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
نام‌نويسي بيمه درمان تكميلي ويژه هنرمندان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران كشور همچون ساليان گذشته از طريق صندوق اعتباري هنر آغاز شده است و از سه شنبه 12 تیرماه به مدت 10 روز فرصت مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني صندوق اعتباري هنر به نشاني www.honarcredit.ir فراهم است.
شرح خدمات و سقف هزينه پرداختي بيمه تكميلي امسال اعضاي صندوق اعتباري هنر همانند سال گذشته در قالب سه طرح «اميد»، «آرامش» و «رفاه» ارائه شده و هنرمندان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران مي‌توانند از بين اين طرحها نسبت به انتخاب يك طرح اقدام كنند.
اين نكته را بايد در نظر داشت كه طرح انتخابي فرد اصلي براي افراد تحت تكفل نيز يكسان است. همچنين مبلغ طرح انتخابي براي هر نفر تحت پوشش به صورت مجزا خواهد بود.
لازم به تاکید است: خدمات بيمه تكميلي اين دوره از تاريخ 97/4/1 تا 98/3/31 برقرار خواهد بود.