گالری اعضاء انجمن
 
امینه کاظم زاده

نمایشگاه ها و جشنواره ها:
- ارائه اثر در نمایشگاه گروهی "دومین نمایشگاه موتیف های ایرانی در زیورآلات"، گالری پوسک، لندن، آذرماه 1395.
- ارائه اثر در دوسالانه هنر معاصر "صلح روی کاغذ"، فرهنگسرای نیاوران، مردادماه 1395.
- ارائه اثر در نمایشگاه گروهی "آیینه"، گالری اکنون، تیر و مرداد ماه 1395.
- ارائه اثر در ششمین سالانه هنر معاصر پرسبوک "از طبیعت زدایی تا طبیعی زیستی"، فرهنگسرای نیاوران، 1395.
- ارائه اثر در نمایشگاه گروهی "Intimate Treasures"، گالری Textile Arts Factory، یونان، 1395.
- طراحی و اجرای دو اثر در سالانه هنرهای شهری "بهارستان"، بخش مجسمه سازی و هنرهای محیطی، 1394.
- ارائه اثر در نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه سازی، "اندیشه خیال ما"، فرهنگسرای بهمن، 1394.
- ارائه اثر در نمایشگاه گروهی مجسمه، "چهارسوی خیال"، خانه هنرمندان ایران، 1394.
- اجرای مجسمه "ساعت آفتابی" به انتخاب و سفارش سازمان زیباسازی شهر تهران، سنگ چینی یکپارچه به وزن 2.5 تن، نصب دایم در میدان منطقه 20 ، تهران.
- ارائه اثر در بازار هنری خیریه رعد، زمستان 1393.